Zápisy ze schůzí

Zápisy ze schůzí výboru jsou k nahlédnutí ve sdílených dokumentech na Google Docs. Nové zápisy se přidávají na začátek. Zapisovat mohou aktuální členové výboru, ostatní pouze nahlíží. Pro výbor v zápisech občas používáme i anglické slovo board.