Neziskovka Pyvec, z.s.

Pyvec, z.s. je nezisková servisní organizace české komunity kolem programovacího jazyka Python. Její cíle jsou formálně popsány ve stanovách a neformálně na pyvec.org.