Slovníček

Board

Anglický výraz pro výbor i radu. Pokud někdo řekne board, myslí tím výbor, je to zcela zaměnitelné.

Pokladník

Člen výboru, který byl zvolen aby se staral o finanční transakce a daně spolku. Pokud zvolen není, náleží tato zodpovědnost předsedovi spolku. Pokladník a jeho hlavní zodpovědnosti jsou popsány ve stanovách. Vedlejší zodpovědností je, aby účetní neměla práci na Pyvci jako nekonečnou šifrovací hru. Pokladníkem se člověk stane především přečtením všeho ohledně financí a návodů pro pokladníka.

Rada

Starý výraz pro výbor, když byl Pyvec ještě občanské sdružení. Pokud někdo řekne rada, myslí tím výbor, je to zcela zaměnitelné.

Stanovy

Zákonem požadovaný dokument, podle kterého se řídí spolek. Tento dokument musí být zkontrolován právníky a uložen ve státním rejstříku. Proto má Pyvec stanovy minimální a zbytek pravidel svého fungování se snaží mít ve vnitřních směrnicích. Komentovaný přepis stanov je zde. Originál je na na justice.cz a na webu Pyvce.

Účetní

Externě najímaný člověk, který nám dělá kompletní finanční a daňovou evidenci. Za tuto práci platíme. V současné době využíváme toho, že předseda Pyvce má firmu Fragaria a tak prostě posílá jejich paní účetní kromě podkladů pro účetvnictví firmy i podklady pro účetnictví Pyvce.

Vnitřní směrnice

Výborem schválený text popisující vnitřní pravidla pro fungování spolku. Pružnější než stanovy. Směrnici může navrhnout kdokoliv. Směrnice Pyvce jsou zde.

Výbor

Výbor je statutární orgán spolku, tzn. rozhoduje a zastupuje spolek navenek. Jeho členové jsou zapsáni ve státních rejstřících, aby každý, kdo s Pyvcem obchoduje, mohl ověřit, že tito lidé mají právo spolek zastupovat. Všechny detaily fungování výboru jsou popsány ve stanovách.