Slovníček

Board

Anglický výraz pro výbor i radu. Pokud někdo řekne board, myslí tím výbor, je to zcela zaměnitelné.

Rada

Starý výraz pro výbor, když byl Pyvec ještě občanské sdružení. Pokud někdo řekne rada, myslí tím výbor, je to zcela zaměnitelné.

Výbor

Výbor je statutární orgán spolku, tzn. rozhoduje a zastupuje spolek navenek. Jeho členové jsou zapsáni ve státních rejstřících, aby každý, kdo s Pyvcem obchoduje, mohl ověřit, že tito lidé mají právo spolek zastupovat. Všechny detaily fungování výboru jsou popsány ve stanovách.