Elektronická hlasování o grantech

Od roku 2020 o grantech výbor hlasuje prostřednictvím repozitáře pyvec/money. Zde je strojový přepis proběhlých hlasování. Kanonickým zdrojem pravdy je hlasování přímo na GitHub Issues. Kdyby něco nesedělo, ověřte historii tohoto souboru a funkčnost přepisů.

18. 10. 2021 - elektronické hlasování výboru

Dne 25. 8. 2021 požádal uživatel @tomasbedrich o grant Prostory pro plzeňské Pyvo 09/2021:

**Kdo jste?**
Tomáš Bedřich, organizátor plzeňského Pyva

**Kolik potřebujete? (aspoň odhad nebo rozmezí)**
2500 bez DPH

**Na jakou věc to je?**
Pronájem prostor Moving Station pro plzeňské Pyvo 09/2021

**Proč? (čemu prospějeme, proč je to dobrý nápad, jaký to bude mít dopad?)**
Beer Factory zavřeli, HUB 2.0 bohužel nevyhovuje z více hledisek (organizace, akustika, vlhké prostředí). Proto jsme hledali alternativní prostory. Shodli jsme se, že bychom rádi vyzkoušeli Moving Station, jakožto prostor na úrovni a zároveň plzeňské kulturní centrum. Později uvidíme, jestli nám Moving Station bude vyhovovat. Pak bychom buď navázali žádostí o paušální garant, nebo máme nabídku sponzoringu od firmy Lynt.

Výbor o tomto elektronicky hlasoval 18. 10. 2021, kdy bylo hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:

 • Jan Javorek: ano

 • Martin Bílek: ano

 • Jakub Vysoký: ano

Grant byl schválen.

21. 12. 2020 - elektronické hlasování výboru

Dne 19. 12. 2020 požádal uživatel @janpipek o grant PyData listopad 2019 - náklady zahraničního speakera:

**Kdo jste?**

Jan Pipek (za PyData Prague)

**Kolik potřebujete? (aspoň odhad nebo rozmezí)**

5 587,09 Kč

**Na jakou věc to je?**

Náklady zahraničního speakera na meetupu (ubytování + cestovné), Dom Weldon.

**Proč? (čemu prospějeme, proč je to dobrý nápad, jaký to bude mít dopad?)**

Původně se mělo jednat o jednoduché otočení sponzorských peněz (PyVec 19.12.2019 proplatil) ale po několikaměsíční prokrastinaci (nejdříve frmol na konci roku, pak vnitrofiremní problémy, pak covid, pak ... v zásadě už jen prokrastinace) ze sponzorské firmy odešel původní jednatel, nadšený podporovatel, a slíbenou částku se mi už nepodařilo vydobýt. Po dohodě s @martinbilek tedy žádám o zpětné překategorizování jako jednorázový grant.

Obecně PyData meetupy snad jsou dobrý nápad a tohle byl zatím nejúspěšnější talk, alespoň podle počtu shlédnutí záznamu na Youtube (>6k): https://www.youtube.com/watch?v=dewrzMPPLDU .

Výbor o tomto elektronicky hlasoval 21. 12. 2020, kdy bylo hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:

 • Jan Javorek: ano

 • Jakub Vysoký: ano

 • Martin Bílek: ano

Grant byl schválen.

18. 3. 2020 - elektronické hlasování výboru

Dne 26. 2. 2020 požádal uživatel @radusaaa o grant Grant pro pražské PyLadies - jarní běh 2020:

**Kdo jste?**
PyLadies Praha

**Kolik potřebujete? (aspoň odhad nebo rozmezí)**
500,- Kč za oba běhy

**Na jakou věc to je?**

- kancelářské potřeby

- drobné odměny do soutěží

**Proč? (čemu prospějeme, proč je to dobrý nápad, jaký to bude mít dopad?)**
Organizujeme dva běhy začátečnických kurzů viz https://pyladies.cz/praha/. Součástí kurzů jsou i dva sobotní celodenní pyworkingy a závěrečný hackathon.

Výbor o tomto elektronicky hlasoval 18. 3. 2020, kdy bylo hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:

 • Jakub Vysoký: ano

 • Jan Javorek: ano

 • Jiří Bartoň: ano

 • Martin Bílek: ano

Grant byl schválen.

18. 3. 2020 - elektronické hlasování výboru

Dne 13. 2. 2020 požádal uživatel @IvaFingerova o grant Meetup.com subscription fee pr PyWorking:

**Kdo jste?**
Iva Fingerová

**Kolik potřebujete? (aspoň odhad nebo rozmezí)**
1 723,- CZK

**Na jakou věc to je?**
Subscription meetup.com pro Pyworking

**Proč? (čemu prospějeme, proč je to dobrý nápad, jaký to bude mít dopad?)**
Pomáháme PyLadies v pokračování po kurzu, šíříme Pythoní dobro :)

Tu je výpis z účtu:
[Meetup_platby.pdf](https://github.com/pyvec/money/files/4197644/Meetup_platby.pdf)

Výbor o tomto elektronicky hlasoval 18. 3. 2020, kdy bylo hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:

 • Jakub Vysoký: ano

 • Jan Javorek: ano

 • Martin Bílek: ano

 • Jiří Bartoň: ano

Grant byl schválen.