Volby do výboru

Funkční období výboru je dle stanov tři roky, členové spolku ze svých řad volí pět členů. To se děje na členské schůzi, kterou výbor k této příležitosti svolává.

Nově zvolený výbor si potom sám volí, kdo z těchto pěti bude předseda a případně kdo bude pokladník (když se nerozhodne volit pokladníka, je jím automaticky předseda).

Poznámka

Přečíst ještě PEP 8102 a případně se inspirovat? Dořešit.

Kdy se volí

 • Předchozí volba: 8.4.2019

 • Příští volba: ?.?.2022, předpokládá se termín březen/duben

 • Příprava pro rok 2022 začíná: od 1. ledna

Příprava

 • Postupuje se podle stanov, svoláváme členskou schůzi.

 • Výbor na nějaké schůzi s předstihem určí přesné datum členské schůze.

 • Někdo z výboru vezme e-mailové adresy členů ze seznamu členů a pošle jim pozvánku na členskou schůzi. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program jednání členské schůze. Kromě toho by měl výbor schůzi oznámit i v kanálu #pyvec-members. (Pro inspiraci, pozvánka na členskou schůzi EuroPython Society.)

 • Výbor dá členům vědět, jak lze podávat nominace, jak kandidovat. Kandidovat do výboru může jakýkoliv člen Pyvce.

 • Ideálně se pokusí členy motivovat k tomu, aby kandidovali, a to komunikací s členy, ukazováním toho, jak výbor pracuje, jak vypadá běžná schůze výboru (např. zveřejněním video nahrávky), apod. Výbor může také neformálně oslovovat vhodné kandidáty a přesvědčovat je, že mají kandidovat.

 • Přihlášky se oznamují v kanálu #pyvec-members. (Pro inspiraci, kandidatury do EuroPython Society.) Seznam kandidátů by bylo dobré zapisovat třeba sem do této stránky, ať je někde přehledný seznam. Pozor na GDPR, kontrolovat v seznamu členů, zda daná osoba může být někde veřejně takto prezentovaná.

 • Neomezujeme kandidáty na ty přihlášené předem. Kandidáti se mohou navrhnout nebo nominovat jiné kandidáty klidně až v průběhu hlasování. Je ale pro hlasující lepší, když se mohou s kandidáty seznámit předem.

Začátek voleb

 • V datum schůze se udělá vykopávací meeting, koordinace probíhá přes #pyvec-members.

 • Výbor členy obeznámí s technickým zázemím volby.

 • Členové následně dostávají týden na to, aby asynchronně volili.

Poznámka

Jaké máme technické zázemí volby? Petr Viktorin zmiňoval, že PSF používá Helios Voting. Dořešit.

Mechanika voleb

 • Každý člen Pyvce má 5 hlasů (ve výboru je 5 lidí).

 • Po týdnu voleb se uzavře hlasování a starý výbor vyhodnotí hlasy.

 • Bere se prvních pět, kteří dostanou nejvíc hlasů.

 • Starý výbor vyhlásí výsledky přes #pyvec-members.

Volby při remíze

 • Pokud je shoda hlasů u více kandidátů na 5. a dalším místě, volí se stejným způsobem znova mezi nimi (rekurze).

 • Každé takové nové kolo voleb trvá vždy další týden.

 • Konec voleb může nastat až ve chvíli, kdy je navolen celý nový výbor.

Předání moci

 • Starý výbor zodpovídá za Pyvec až do předání moci.

 • Starý a nový výbor si naplánují meeting, kde se seznámí a dojde k ceremoniálu předání moci, k předání přístupů, zodpovězení různých otázek, atd.

 • Nový výbor si mezi sebou musí zvolit předsedu a může zvolit pokladníka.

 • Každý člen výboru má jeden hlas a funkci dostává ten, kdo má nejvíc hlasů.

 • Nový výbor dostává první závažný úkol, při kterém jej ideálně stínuje starý výbor a pomáhá mu k jeho dokončení: Kontaktovat právničky spolku, AK Šichová, aby připravily papíry, kodifikovaly výsledek voleb a změnu zanesly do státního rejstříku (úkol není hotov, dokud na justice.cz nejsou u Pyvce vidět nová jména).

 • Nový výbor oznámí své zvolení v #announcements.

 • Starý výbor zajistí vyhotovení zápisů ze zasedání členské schůze a z předání moci:
 • Starý výbor předá novému vše ze seznamu níže.

Co předat

Tento seznam je potřeba průběžně aktualizovat a dokumentovat během toho, jak bude nový výbor narážet na místa, kam jim ještě chybí přístupy:

 • Přístupy k seznamu členů tak, aby do něj mohl jen nový výbor,

 • Trello výboru,

 • placení sídla Pyvce,

 • přístup k bankovnímu účtu Pyvce a PayPalu, zrušit bankovní kartu a případně vytvořit novou,

 • předání papírové dokumentace spolku (šanon).