Jak řešit situace

Jak se stát členem

Pro koho je tento návod: uchazeč(ka) o členství v Pyvci

 1. Přečti si Stanovy Pyvec, z.s..

 2. Přečti si jak Pyvec pomáhá.

 3. Napiš e-mail podle následující šablony a s předmětem Žádost o členství ve spolku jej pošli na info@pyvec.org:

  Ahoj,
  
  žádám o přijetí za člena spolku Pyvec. V komunitě jsem se již
  věnoval(a) následujícímu:
  
  * Pomáhal(a) jsem organizátorům hledat speakery pro Zlínské Pyvo...
  * Koučoval(a) jsem na jednom PyLadies kurzu...
  * ZÁSLUHA
  * ZÁSLUHA
  
  Rád(a) bych dále podpořil(a) komunitu tím, že se budu angažovat v Pyvci.
  Souhlasím se zněním stanov a souhlasím se zpracováním následujících
  osobních údajů pro účely členství ve spolku:
  
  JMÉNO (jak se představuješ lidem, ideálně i s příjmením - např. Honza Javorek)
  OBČANSKÉ JMÉNO (jméno a příjmení na oficiální dokumenty - např. Jan Javorek)
  DATUM NAROZENÍ
  POŠTOVNÍ DORUČOVACÍ ADRESA
  E-MAILOVÁ ADRESA (je-li jiná než ze které se posílá e-mail)
  Twitter: URL (nepovinné)
  GitHub: URL (nepovinné)
  LinkedIn: URL (nepovinné)
  
  Díky!
  

  Poznámka

  Zásluh nemusí být moc, ani nemusí být žádného těžkého kalibru. Nejedná se o členství za zásluhy ani o poměřování, jde spíše o představení se, aby výbor věděl, s kým má tu čest. Komunita je celorepubliková a pro členy výboru nemusí být jednoduché mít přehled o všech aktivních lidech ve všech regionech.

 4. Výbor by ti měl potvrdit přijetí přihlášky. Výbor bude následně o tvé přihlášce hlasovat. Záleží na vytíženosti členů výboru, ale nemělo by to nejspíš trvat déle než týden nebo dva.

 5. Výbor odpoví a obeznámí tě s výsledkem hlasování. Měl by uveřejnit zápis do Zápisy ze schůzí a přidat tě na Slacku do kanálu #pyvec-members.

 6. Jakmile je zápis z hlasování zveřejněn, můžeš jej spolu s e-maily použít jako důkaz o svém přijetí za člena a doklad svého existujícího členství.

 7. Pyvec nemá zaveden členský poplatek, takže od této chvíle se stačí řídit stanovami.

Přijetí nového člena

Pro koho je tento návod: výbor

 1. Osoba žádající o členství napíše e-mail na info@pyvec.org. Tím vznikne doklad o jeho žádosti (ten e-mail, který je možné v případě potřeby dohledat).

 2. V kanále #pyvec-board někdo nadnese:

  @board hlasujeme o přijetí XYZ za člena Pyvce, dejte :+1: pokud souhlasíte
  
 3. Čeká se, dokud členové výboru odhlasují tak, že jsou usnášeníschopní, tzn. musí odhlasovat minimálně předseda a další dva členové výboru.

 4. Po hlasování někdo z výboru odpoví na e-mail (opět pro dohledatelnost) jak to dopadlo a pokud byla osoba přijata, zapíše ji do tabulky a přidá do kanálu #pyvec-members.

 5. Hlasování musí být zdokumentováno jako Zápis z jednorázového elektronického hlasování.

 6. Jakmile je zápis z hlasování zveřejněn, nový člen jej může spolu s e-maily použít jako důkaz o svém přijetí za člena a doklad svého existujícího členství.

Zápis z jednorázového elektronického hlasování

Pro koho je tento návod: výbor

 1. Na začátek stránky Zápisy ze schůzí přidej zápis podle následující šablony:

  D. M. YYYY - elektronické hlasování výboru
  ------------------------------------------
  
  Dne D. M. OSOBA požádala e-mailem o přijetí za člena do spolku.
  Výbor o tomto jednorázově elektronicky hlasoval od D. M. do D. M., kdy bylo
  hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:
  
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ne
  * ČLEN VÝBORU: ano
  
  OSOBA byla D. M. přijata za člena spolku.
  

  Pokud nějaký člen rady nehlasoval, tak není potřeba jej vůbec uvádět.

 2. Pošli Pull Request s touto změnou. Před jeho přijetím by měl být schválen alespoň jedním dalším členem výboru (můžeš nastavit tým @pyvec/board v reviewers).