Jak řešit situace

Jak se stát členem

 1. Přečti si Stanovy.

 2. Napiš email podle následující šablony a s předmětem Žádost o členství ve spolku jej pošli na info@pyvec.org:

  Ahoj,
  
  žádám o přijetí za člena spolku Pyvec. V komunitě jsem se již
  věnoval(a) následujícímu:
  
  * Pomáhal(a) jsem organizátorům hledat speakery pro Zlínské Pyvo...
  * Koučoval(a) jsem na jednom PyLadies kurzu...
  * ZÁSLUHA
  * ZÁSLUHA
  
  Rád(a) bych dále podpořil(a) komunitu tím, že se budu angažovat v Pyvci.
  Souhlasím se zněním stanov a souhlasím se zpracováním následujících
  osobních údajů pro účely členství ve spolku:
  
  JMÉNO PŘÍJMENÍ
  DATUM NAROZENÍ
  POŠTOVNÍ DORUČOVACÍ ADRESA
  EMAILOVÁ ADRESA (je-li jiná než ze které se posílá email)
  Twitter: URL (nepovinné)
  GitHub: URL (nepovinné)
  LinkedIn: URL (nepovinné)
  
  Díky!
  

  Poznámka

  Zásluh nemusí být moc, ani nemusí být žádného těžkého kalibru. Nejedná se o členství za zásluhy ani o poměřování, jde spíše o představení se, aby výbor věděl, s kým má tu čest. Komunita je celorepubliková a pro členy výboru nemusí být jednoduché mít přehled o všech aktivních lidech ve všech regionech.

 3. Výbor by ti měl potvrdit přijetí přihlášky. Výbor bude následně o tvé přihlášce hlasovat. Záleží na vytíženosti členů výboru, ale nemělo by to nejspíš trvat déle než týden nebo dva.

 4. Výbor odpoví a obeznámí tě s výsledkem hlasování. Měl by uveřejnit zápis do Zápisy ze schůzí a přidat tě na Slacku do kanálu #pyvec-members.

 5. Jakmile je zápis z hlasování zveřejněn, můžeš jej spolu s emaily použít jako důkaz o svém přijetí za člena a doklad svého existujícího členství.

 6. Pyvec nemá zaveden členský poplatek, takže od této chvíle se stačí řídit stanovami.

Přijetí nového člena

 1. Osoba žádající o členství napíše email na info@pyvec.org. Tím vznikne doklad o jeho žádosti (ten email, který je možné v případě potřeby dohledat).

 2. V kanále #pyvec-board někdo nadnese:

  @board hlasujeme o přijetí XYZ za člena Pyvce, dejte :+1: pokud souhlasíte
  
 3. Čeká se, dokud členové výboru odhlasují tak, že jsou usnášeníschopní, tzn. musí odhlasovat minimálně předseda a další dva členové výboru.

 4. Po hlasování někdo z výboru odpoví na email (opět pro dohledatelnost) jak to dopadlo a pokud byla osoba přijata, zapíše ji do tabulky a přidá do kanálu #pyvec-members.

 5. Hlasování musí být zdokumentováno jako Zápis z jednorázového elektronického hlasování.

 6. Jakmile je zápis z hlasování zveřejněn, nový člen jej může spolu s emaily použít jako důkaz o svém přijetí za člena a doklad svého existujícího členství.

Zápis z jednorázového elektronického hlasování

 1. Udělej dokumentační screenshot(y) hlasování v kanále #pyvec-board tak, aby šlo poznat, jak kdo hlasoval. Toto je důležité, protože na Slacku lze hlasování (klidně i omylem) zpětně změnit.

 2. Ulož screenshot(y) do složky _static/voting v této dokumentaci (jak?), soubory pojmenuj podle šablony YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.png.

 3. Na začátek stránky Zápisy ze schůzí přidej zápis podle následující šablony:

  D. M. YYYY - elektronické hlasování výboru
  ------------------------------------------
  
  Dne D. M. OSOBA požádala emailem o přijetí za člena do spolku.
  Výbor o tomto jednorázově elektronicky hlasoval od D. M. do D. M., kdy bylo
  hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:
  
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ne
  * ČLEN VÝBORU: ano
  
  OSOBA byla D. M. přijata za člena spolku.
  
  .. image:: ../_static/voting/YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.png
  
 4. Pošli Pull Request s touto změnou. Před jeho přijetím by měl být schválen alespoň jedním dalším členem výboru (můžeš nastavit tým @pyvec/board v reviewers).